We delen graag 

Al meer dan 60 jaar werken we nauw samen met management, teamleiders, inkopers, verpleegkundigen en verzorgenden om best practice routines en innovatieve producten te ontwikkelen. Deze expertise delen we graag met u. Dat merkt u meteen als u TENA in uw organisatie introduceert. Maar ook daarna! Naast persoonlijke ondersteuning stellen wij (online) hulpmiddelen beschikbaar. Denk daarbij aan diverse afdelingsmaterialen zoals scorelijsten, bewonerskaarten, inventarisatie- en adviesbestellijsten. En denk ook aan Index+ dat inzicht geeft in kostenontwikkeling met tal van KPI's en ondersteuning bij het realiseren van logistieke wensen.

TENA Solutions

Met TENA Solutions, het complete ondersteuningspakket, zetten we samen het veranderingstraject van incontinentiezorg naar continentiezorg in gang. Het is speciaal ontwikkeld om kennis over te dragen en vaardigheden te ontwikkelen. Zo is Preplan de eerste stap. Hier inventariseren we mogelijke verbeterpunten en ontwikkelen we samen een Actieplan om deze verbeterpunten te realiseren. Met Coach voeren we het actieplan uit en ondersteunen we uw organisatie op diverse gebieden en, waar nodig, ook op de werkvloer. Met Monitor meten we de resultaten en sturen we daar waar nodig, bij. Na de 'eerste cyclus' blijven we uw organisatie vanzelfsprekend ondersteunen. Zo bent u door de jaren heen verzekerd van de beste zorg tegen de laagste kosten.