Zorgbeleving bij (in-)continentie

Urineverlies is een fysieke en vaak ook een emotionele belasting voor cliënten. Het heeft een grote impact op het beleven van kwaliteit van zorg. Hoewel praktijk en onderzoek uitwijzen dat continentiezorg met innovatieve verzorgingsmethoden en -producten goede zorg betekent, stuit dit soms op weerstand bij de cliënt of de familie. Belangrijk dus om 'in gesprek' met hen te zijn. 

Communicatie is de sleutel 

Door helder en volledig te communiceren kunnen mogelijke vooroordelen over wijziging van verzorgingsmethoden worden weggenomen. Communicatie met cliënten, medewerkers en familie is essentieel voor het slagen van de verandering van incontinentie- naar continentiezorg. 

Betere zorg door het betrekken van cliënten

Zijn uw cliënten werkelijk tevreden met de door u aangeboden continentiezorg? Vaak is dit moeilijk te achterhalen. Niet iedereen is in staat zich goed te uiten. Zo kunt u voor cliënten een bewonerscommissie instellen, zodat u weet wat onder hen leeft als het gaat over (in)continentie. Wat kan beter? Welke moeilijkheden ervaren zij? TENA heeft veel ervaring in meten van kwaliteitsbeleving en helpt u daar graag bij.

Betrek ook de familie 

Familie van de cliënt is vaak niet bekend met de nieuwste verzorgingsmethoden. Kritische vragen bieden de kans om constructief met elkaar in gesprek te zijn en eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. TENA ondersteunt daarbij bijvoorbeeld met een speciale folder voor familie. Ook coacht TENA graag uw medewerkers bij dit lastige gespreksonderwerp. 

206711_TENA-lifestyle-Washing-up_780x390.png