“Aandacht voor onze bewoners en hun familie, zodat we de allerbeste individuele zorg kunnen bieden. Aandacht voor onze medewerkers zodat zij prettig werken, bijblijven in hun vakgebied en continu de kwaliteit van de zorg voor bewoners hoog houden. Aandacht voor efficiënt werken, zodat we binnen ons budget blijven.” Karin Kwinten is ervan overtuigd dat alles wat je aandacht geeft ‘groeit’, dus voor haar is de introductie van TENA Solutions bij ’t Hofhuys, een mooi hulpmiddel om het geven van ‘aandacht’ in de praktijk mede ‘handjes en voetjes’ te geven. “TENA is in het vizier gekomen nadat we bij een bewoner die heel vaak ’s nachts nat was met een TENA-verband nauwelijks meer lekkages in de nacht hadden. Bovendien kon deze bewoner voortaan ook lekker doorslapen wat haar algehele conditie enorm verbeterde. Na deze positieve ervaring met de TENA producten is vervolgens ook TENA Solutions in beeld gekomen!” 

TENA Solutions

“We zijn met een pilot met 2 x 7 bewoners begonnen. Natuurlijk hebben we eerst de oude situatie via een 0-meting in kaart gebracht. Zodat we niet alleen het verbandverbruik maar ook bijvoorbeeld de lekkages en huidproblematiek goed inzichtelijk hadden. Dankzij TENA Solutions meten we periodiek en houden we de vinger aan de pols. We krijgen voortaan elke periode meer inzicht in het verbruik. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar juist ook om de kwaliteit van zorg. Want door die cijfers krijgen we inzicht in of een bewoner misschien wel toe kan met een kleiner verband, of in de nacht juist met een verband dat meer absorbeert. Zodat hij of zij niet tussendoor verschoont hoeft te worden en goed door kan slapen. Die aandacht voor verbeterpunten komt de kwaliteit van onze zorg voor elke individuele bewoner écht ten goede.”

Korte lijntjes

Karin Kwinten vervolgt: “Ik ben een voorstander van korte lijntjes. Ik waardeer het zeer dat niet alleen ikzelf maar ook mijn collega’s makkelijk onze TENA contactpersoon Rianne kunnen bellen of mailen als we ergens mee zitten. We vinden het erg fijn als ze regelmatig even binnenwipt om ons persoonlijk advies te geven. Binnen het kleinschalig werken is dat echt heel prettig. Ik hoop dat we volgend jaar ook weer een scholing tijdens het thema-overleg kunnen organiseren. De collega’s die deze scholing volgen kunnen dat weer mooi binnen de groep aan andere collega’s overbrengen.”

Over TENA Solutions 

TENA Solutions is een compleet pakket van diensten en hulpmiddelen, dat erop gericht is de beste incontinentiezorg in uw verpleeghuis mogelijk te maken. Met zo min mogelijk (gevolg-)kosten. Door in nauwe samenwerking met u het 3-stappenplan (Plan, Coach & Monitor) van TENA Solutions uit te voeren, kunnen wij u helpen uw incontinentiezorg permanent beter te organiseren.

Referenties

* Mevrouw Karin Kwinten is teamleider kleinschalige verpleeghuiszorg bij RSZK ’t Hofhuys in Bergeijk 

Wonen, zorg en welzijn komen samen in RSZK ’t Hofhuys. RSZK ’t Hofhuys is een modern woonzorgcentrum met 90 zorgappartementen. Dit woonzorgcentrum biedt tevens plaats aan 59 cliënten verpleeghuiszorg die leven in kleinschalige woongroepen. Bezoek de website.