De Zorggroep, met thuisbasis Noord- en Midden-Limburg, heeft een Innovatieteam dat zorginnovaties in de organisatie faciliteert. Shady Mansour is een van de innovatiebegeleiders. Hij vertelt bevlogen hoe het werkt in het algemeen en voor het experiment ‘Slimme Inco’ in het bijzonder. 


Bottom-up initiatieven 

“Het Innovatieteam heeft twee taken. We informeren organisatiebreed over mogelijke zorginnovaties, en hopen zo onze collega’s op ideeën te brengen. Daarnaast faciliteren we experimenten. Het initiatief voor zo’n experiment komt altijd van een medewerker of een zorgteam. Binnen De Zorggroep geloven wij dat als het initiatief op de werkvloer ligt, de kans van slagen van het succesvol introduceren van zorginnovaties het grootst is! Zo is het experiment ‘Slimme Inco’ geïnitieerd door een verpleegkundig specialist die zich afvroeg of er niet wat te doen was aan 1] de huidproblemen van incontinente cliënten en 2] het onnodig verstoren van de nachtrust van cliënten door het fysiek checken en verwisselen van incontinentieverbanden.”

Een zorgexperiment geeft ruimte aan positieve energie 

“Het mooie van onze manier van werken is dat we op een professionele wijze ruimte geven aan positieve energie in onze organisatie. Een zorgexperiment heeft altijd als doel om ‘iets’ te verbeteren voor cliënten, zorgmedewerkers, of de organisatie als geheel. Terwijl er tegelijkertijd voor nieuwe ideeën ruimte wordt gecreëerd, zonder dat er al meteen een hele business case aan ten grondslag hoeft te liggen. Een zorgexperiment duurt doorgaans zes maanden. Voor ‘Slimme Inco’ zijn we gestart met het vaststellen van een programma van eisen. En we hebben toen gekeken welke partner ons daarbij het best zou kunnen helpen. Wat bijvoorbeeld hier heel bijzonder was, is dat een van de vereisten, het detecteren van verlies van ontlasting, nog door geen enkele leverancier kon worden gerealiseerd. Toch wilden de zorgcollega’s wel graag doorgaan met het experiment ‘Slimme Inco’.“ 


Digitale hulpmiddelen zijn niet zozeer slim, het slimme zit hem in de wijze waarop je ermee omgaat 

“Wat ons direct bij ‘Slimme Inco’ van TENA aansprak was het verhaal en de visie erachter. Het experiment is gestart in drie woningen met elk acht cliënten met dementie. Als eerste is gecheckt of de basis in orde was: heeft een cliënt het juiste product en is dat product ook goed aangelegd. Vervolgens is er bij een aantal cliënten met TENA IdentifiTM het plaspatroon vastgelegd. Voor veel cliënten bleek dat de zorgmedewerkers daar zelf al een goed beeld over hadden. Maar… bij bepaalde cliënten ontstonden ook nieuwe inzichten. Hoe ogenschijnlijk onbelangrijk het misschien lijkt, een aantal cliënten hadden een te groot incoproduct aan. Meer absorberend dan aangetoond nodig was door TENA IdentifiTM. ”

TENA Change IndicatorTM inzetten bij toegevoegde waarde

“Stap drie in het experiment was het bepalen voor welke cliënt TENA Change IndicatorTM een toegevoegde waarde heeft. Want je gaat dat product natuurlijk niet zomaar bij elke cliënt toepassen. Op elke van de drie groepen bleken zo’n twee van de acht bewoners in aanmerking te komen: cliënten die niet zelf kunnen aangeven dat ze verschoond moeten worden. TENA heeft ons goed geholpen bij het introduceren van het ‘Slimme Inco’ proces. Maar minstens zo belangrijk, we hebben ook veel support gekregen van TENA-verpleegkundige Monique in de dagelijkse praktijk. Support geven vinden wij een belangrijke randvoorwaarde bij experimenten. Sommige collega’s zijn misschien digitaal minder onderlegd en hebben daar hulp bij nodig, of de techniek werkt nog niet perfect. Als er dan geen support is dan is het heel begrijpelijk dat je weer teruggrijpt naar de oude situatie.” 

Portret Shady Mansour

Van experiment naar pilot 

“Nu het experiment ten einde loopt, vindt er eerst een uitgebreide evaluatie plaats. Wij kiezen er bewust voor om in deze fase juist meningen en meer ‘zachte’ aspecten in kaart te brengen. Wij houden daarbij het ‘stoplicht’-systeem aan. Rood, dan gaan we er niet mee door, bij oranje kijken we naar wat we eerst nog meer in de praktijk willen experimenteren en bij groen gaan we over tot de fase van pilot. In zo’n pilot gaan we wel een stap verder als het gaat om de business case. Want veel zorginnovaties zoals ‘Slimme Inco’ vergen investeringen. Van smartphones tot technische aanpassingen op de locaties. Ook het investeren in de digivaardigheden van medewerkers kan een belangrijke succesfactor zijn voor het laten slagen van de zorginnovatie ‘Slimme Inco’.” 

Wat maakt De Zorggroep uniek? 
 
De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Een professionele behandeling. Daar staan we voor!  
 
Lees meer over De Zorggroep.