Wetenschappelijke studie

Het Zweedse RISE Research Institute1 heeft een onderzoeksmethodologie ontwikkeld waarbij ervaren zorgverleners verschillende incontinentieproducttypen hebben vergeleken5. Het onderzoek wijst uit dat ééndelige systemen met heupband en broekjes in vergelijking met traditionele ééndelige of tweedelige producten, een structureel hogere score op gebruikersvriendelijkheid krijgen2.

Jaarlijks tot 13 weken aan tijd bespaard3
Producten met een hogere gebruiksvriendelijkheid kunnen veel tijd besparen bij het verwisselen van het verband. Hierdoor is er meer tijd voor andere, meer gewaardeerde zorg beschikbaar.

Jaarlijks tot 9 weken besparing op rugbuigingen3
TENA Flex en TENA Pants zijn bewezen minder fysiek belastend voor de zorgverlener. Dit kan zorgen voor minder rugklachten en / of ziekteverzuim.

Tevreden medewerkers 
Producten met een hoge score voor gebruiksvriendelijkheid zorgen voor meer tevreden zorgverleners en een betere werkomgeving.

Bekijk het filmpje om het verschil te zien

Bekijk de film

Onderzoekmethodologie gebruiksvriendelijkheid

Het Zweedse RISE Research Insitute1 heeft een onderzoekmethodologie ontwikkeld waarbij vier verschillende absorberende incontinentieproducttypen worden vergeleken5. Hierbij wordt gemeten hoe een producttype bijdraagt aan de effectiviteit, de efficiëntie en tevredenheid bij gebruik in de dagelijkse praktijk4.

Soorten verschoning

Het onderzoek richtte zich zowel op verschoning in een staande als een liggende houding van de gebruiker.

Onderzochte producttypen

Ervaren zorgverleners hebben vier verschillende absorberende incontinentieproducttypen vergeleken: eendelige verbanden met plakstrips, eendelige verbanden met heupbanden, broekjes en tweedelige systemen van een verband met een stretch fixatiebroekje.

Resultaten gebruiksvriendelijkheid

De producten werden beoordeeld op pasvorm (effectiviteit), benodigde tijd bij verschoning (efficiëntie) en de tevredenheid (op basis van een vragenlijst die door de zorgverleners is ingevuld).

Referenties

1 RISE Research Insitute of Sweden, volledig eigendom van de Zweedse staat.

2  Parent, A.s. (2016) Management for containment: A review of current continence care provisions. Global Forum on Incontinence, 30 maart 2016.

3 Referentiecasus (Essity, voorheen SCA, 2017): 50 bewoners, die 365 dagen per jaar 3 producten per dag gebruiken.

4 International Organization for Standardization, 1998.

5 New usability study proves product type matters. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(5):456-464