Continentiezorg overleg

“Zorgvragers continent houden vinden wij erg belangrijk. Onze zorgvragers krijgen alleen incontinentieproducten als het echt nodig is en zeker niet omdat het voor ons makkelijker is. Functionele incontinentie komt bij ons nauwelijks voor. Dat laten wij gewoonweg niet gebeuren. Hoe we dat voor elkaar krijgen? We hebben een heel duidelijk continentiebeleid, dat goed in de praktijk geborgd is. Zo hebben we bijvoorbeeld 3 x per jaar een continentiezorgoverleg. Een bijeenkomst voor en door alle continentiezorgspecialisten van de diverse huizen en afdelingen. Hier bespreken we best practices, innovatieve zorgideeën en het verbruik binnen onze instellingen. Ook hele praktische zaken als aanlegroutines of ‘doorslaapbeleid’ komen aan de orde. En als het nodig is nodigen we ook de productspecialist van TENA, Nathalie Slijkoord op de afdelingen uit. Wat we er bespreken wordt echt door de medewerkers aangedragen. Die het op hun beurt ook weer mee terug nemen naar de afdelingen. Want ook ons management is ervan overtuigd: ‘het gebeurt op de werkvloer’.” 

Bewoners voelen zich zekerder 

“Wij praten altijd over continentiezorg en nooit over incontinentiezorg. Zorgvragers continent houden gaat bij ons heel ver. Dat pakken we met hele praktische zaken aan. Om maar iets simpels te noemen: op onze psychogeriatrische afdelingen hebben we onlangs de herkenbaarheid van de toiletten verbeterd. Er zitten nu hele simpele en herkenbare bordjes op de deuren. De zorgvragers kunnen daardoor het toilet veel makkelijker zelfstandig vinden. En wat ik ook een prachtig gegeven vind: wij hebben nagenoeg nooit lekkages, je zult bij ons niet snel een zorgvrager tegenkomen met een natte rok of broek!”

We werken heel goed samen 

“Continentiezorg is bij ons in de hele organisatie verankerd. Zo bestellen de afdelingen de producten bij de afdeling logistiek. Zij bestellen vervolgens bij Essity en zien erop toe dat de leveringen goed verdeeld worden. Wij hebben ‘geen muurtjes’ tussen het verpleeghuis, en zorgcentra- of de thuiszorg. We wisselen veel onderling uit. Dat wordt ook vergemakkelijkt omdat we op alle locaties hetzelfde werken. Zowel onze vaste medewerkers als onze flexibele medewerkers zogenoemde poolers weten hoe we werken. Het maakt eigenlijk niet uit op welke locatie je werkt, de werkwijze met betrekking tot continentiezorg is overal hetzelfde!” 

Gemotiveerde medewerkers zijn de kracht van De Zellingen

“Recentelijk zijn de continentiespecialisten van de afdelingen op fabrieksbezoek bij TENA geweest. Een hele leerzame en leuke dag. Dat kost natuurlijk tijd, maar die verdient zich dubbel en dwars terug. Gemotiveerde medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van onze zorgvragers. Zo’n bezoek geeft inspiratie, is goed voor de communicatie en is gewoon ook leuk. Dat zie je terug in het verslag dat één van de deelnemers gemaakt heeft en dat we ook in ons huisblad gepubliceerd hebben.” 

Referenties

* Mevrouw Irene Donkersloot is manager inkoop en logistiek bij De Zellingen

De Zellingen biedt een breed scala aan diensten op het gebied van zorg, wonen, welzijn en preventie. Van zorg aan huis (thuiszorg) hulp in de huishouding, het aanbieden van tijdelijke of permanente woonruimte met zorg, dagbesteding en dagbehandeling, revalidatie, valpreventie, thuisbegeleiding, dementiezorg, afasiecentrum, diëtetiek, buurtmoeders tot een thuiszorgwinkel. De Zellingen thuis in de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam. 

Kijk voor meer informatie op www.zellingen.nl.