“Wij zien het als onze opdracht om onze ‘zorggemeenschappen’ echte ‘woon/leefgemeenschappen’ te laten zijn. De cliënten en hun behoeften én de kwaliteit van leven staan helemaal centraal, cliënten hebben zoveel als mogelijk zelf de regie.”

Aan het woord is Antoinette van Melis (Teammanager Wonen en Zorg Vijverhof - Laverhof). “De medewerkers van Laverhof zijn de dragers van de beleving van de woon/leefomgeving. Eigenlijk is het heel simpel: denk na hoe je zelf zou willen leven als je ouder en kwetsbaarder bent en fysiek of geestelijk minder kunt. Elke zorgverlener zal concluderen dat bijvoorbeeld toiletronden voor iedereen op hetzelfde tijdstip, zeg maar op commando plassen of verschoond worden, niet erg aangenaam is. Het draagt al helemaal niet bij aan het gevoel dat je zelf de regie hebt.

Visie op continentie & incontinentie 

“Ons uitgangspunt bij continentiezorg is onze visie op continentie én incontinentie. We kijken daarbij naar elke individuele cliënt. Als een cliënt bij ons komt wonen en thuis al een incontinentieverband gebruikte, stellen we eerst vast hoe incontinent iemand nu echt is. Daarbij komt dan meteen het eerste digitale hulpmiddel om de hoek kijken: met TENA Identifi™ wordt objectief in 72 uur het plaspatroon van een cliënt in kaart gebracht. Op deze gegevens passen we in overleg met de cliënt vervolgens de continentiezorg aan. Dat gaat over op welke tijd we de cliënt naar het toilet begeleiden, het tijdstip waarop we het incontinentieverband verwisselen tot de keuze van het verband zelf.”

Nieuw proces, Vijverhof als pilot 

Antoinette vervolgt: “Toen ik in 2020 naar Vijverhof kwam waren er al plannen voor een pilot ‘slimme inco’. Vanuit het MT kwam het verzoek om dit vorm te geven, o.a. mét toepassing van nieuwe digitale hulpmiddelen. Doelstellingen daarbij waren de kwaliteit van de continentiezorg verhogen, de continentiezorg laten aansluiten bij de behoeften van de individuele cliënt en de benodigde tijd en het verbruik van materialen verminderen. Wij hebben gekozen om ‘van achteren naar voren’ te werken: eerst kijken wat elke individuele cliënt nodig heeft, daarna wijzigingen voorstellen. De objectieve gegevens over plasritme en hoeveelheid zijn daarbij van groot belang. Toen die basis goed in kaart gebracht was hebben we bij die cliënten waar dat relevant voor was de TENA Change Indicator™ ingezet. De TENA Change Indicator™ is een slimme sensor die aan het verband bevestigd wordt en aangeeft in welke mate het incontinentieverband verzadigd is. Via een mobiel of tablet zie je zo heel eenvoudig wanneer een verband gewisseld moet worden. Je hoeft zo niet tussentijds fysiek te checken, wat minder belastend en wel zo waardig voor de cliënt is. Ideaal bij cliënten die zelf niet meer aan kunnen geven of men verschoond wil of moet worden. Bijkomend voordeel is dat het ook voor de zorgverlener minder belastend is!”

Portret Antoinette van Melis

Tips bij de invoering van ‘slimme inco’ 

Wij hebben voor collega’s die ook op deze manier hun continentiezorg willen vormgeven een aantal tips:  

  • Geef voor het nieuwe proces kaders aan, maar geef ook medewerkers de ruimte. De essentie is om digitale hulpmiddelen voor jou te laten werken, in plaats van andersom. Geef de mogelijkheden aan, maar laat vooral de zorgmedewerkers zelf meedenken over hoe en bij wie je ze inzet. Dat maakt het werk leuker en de zorg beter
  • Werk van ‘achteren naar voren’, zorg dat je de basis eerst op orde hebt voordat je met TENA Change Indicator™ aan de slag gaat. TENA Identifi™ helpt hierbij
  • Denk na over en bepaal samen voor welke cliënt TENA Change Indicator™ toegevoegde waarde heeft. Het is niet zinvol om cliënten die zelfstandig naar het toilet gaan een TENA Change Indicator™ aan te bieden. Zo bied je zorg op maat, helemaal afgestemd op de individuele cliënt
  • Maak gebruik van de ondersteuning van TENA, zij begeleiden van ‘A tot Z’ een introductie van SmartCare-oplossingen op de afdeling: van uitleg over de mogelijkheden tot opleiding van de medewerkers. Ook geven ze indien nodig ondersteuning in de praktijk. Is er een vraag? Ze zijn goed bereikbaar en reageren altijd heel snel!
  • Draag zorg voor goede communicatie, bespreek eventueel ook met familie de gewijzigde continentiezorg-aanpak
  • Tenslotte: geef niet alleen aandacht aan een goede en door het team gedragen invoering, maar zorg er ook voor dat nieuwe collega’s goed opgeleid worden en dat er borging van de nieuwe werkwijze plaatsvindt

Over Laverhof

Laverhof is een lokaal gewortelde zorgorganisatie voor ouderen. Laverhof biedt zorg en ondersteuning in Schijndel, Wijbosch, Eerde, Sint-Michielsgestel, Heeswijk-Dinther, Berlicum, Middelrode, Loosbroek, Vorstenbosch en Uden. 

“Al meer dan honderd jaar zetten de medewerkers van Laverhof zich in voor goede afgestemde zorg die past bij het levensverhaal van de (oudere) cliënt. Zorgden we vroeger vóór de cliënt, nu zorgen we dat het goed gaat met de cliënt. Wij nemen de zorg niet over maar voegen in. Wij geloven in de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. We gaan in gesprek met de cliënt en familie. Zorgen doen we samen.” 

Lees meer over Laverhof