Alzheimer, dementie en incontinentie

Woman with child and headphones

Meer dan 60% van de zorgvragers uit de zorginstellingen heeft een bepaalde mate van dementie, die vaak wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Dementie kan het geheugen en andere cognitieve functies aantasten, en heeft invloed op mobiliteit en behendigheid. Al deze symptomen kunnen bijdragen aan incontinentie. Zorgvragers kunnen vergeten waar ze zijn en waarom ze daar zijn. Ze kunnen misschien niet vragen om naar het toilet te gaan, of beseffen niet dat ze moeten gaan totdat het te laat is.

Laten we kijken naar een overzicht van de aandoening en enkele manieren bekijken waarop individuele zorg u kan helpen bij het omgaan met incontinentie bij zorgvragers met dementie of Alzheimer.

Wat is dementie?

Dementie is een overkoepelende term voor verschillende symptomen die optreden wanneer de hersenen aangetast worden door ziekte.

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert dementie als een verworven permanente achteruitgang van het geheugen en andere cognitieve functies, die al ten minste zes maanden aantoonbaar is en invloed heeft op werk, sociale activiteiten en het vermogen om een onafhankelijk leven te leiden.

Dementie wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer

Meer dan de helft van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. Deze ziekte tast de hersenen aan, veroorzaakt geheugenverlies en verwarring, en vertraagt of stopt zelfs bepaalde hersenfuncties zoals denken, begrijpen en interpreteren.

Andere vormen en oorzaken van dementie

Deze omvatten vasculaire dementie, dementie met Lewy bodies (DLB), dementie bij de ziekte van Parkinson en frontotemporale dementie. Leeftijd, diabetes, hart- en vaatziekten en genen kunnen allemaal risicofactoren zijn. Dementie komt ook vaker voor bij vrouwen dan mannen.

De drie stadia van dementie

De symptomen van dementie verschillen tussen de verschillende soorten, welk deel van de hersenen aangetast is, en het individu. De symptomen kunnen problemen zijn met cognitieve functies, oriëntatie, begrip, rekenen, leervermogen, taal en beoordelingsvermogen. Dementie ontwikkelt zich na verloop van tijd en is onderverdeeld in de volgende drie stadia.

Gedrags- en psychologische symptomen bij dementie (BPSD)

Voor mensen met dementie is het steeds moeilijker om te vertellen wat ze nodig hebben en de wereld te begrijpen, wat kan leiden tot een weerstand in zorg. 90% van de mensen met dementie zullen in feite BPSD ervaren, waaronder angst, apathie, rusteloosheid, paranoia, hallucinaties en reactief gedrag. 

Veel dingen kunnen BPSD triggeren, zoals pijn, constipatie, jeuk, slaapgebrek, gebrek aan privacy en een stressvolle omgeving. 

Aangezien BPSD een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven, is het belangrijk om deze triggers te identificeren en te minimaliseren door middel van individuele zorg.

Wat is individuele zorg?

Bij individuele zorg wordt de zorgvrager behandeld als een gelijkwaardige partner. Hij of zij wordt geholpen om zelf zijn of haar eigen onafhankelijkheid, levenskwaliteit en welzijn te verbeteren. Dit met kennis, hulpmiddelen en wederzijds vertrouwen. 

Bij de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om hen waardig, medelevend en respectvol te behandelen, hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun sterkste punten en capaciteiten, bij het leiden van een onafhankelijk leven en bij het zo lang mogelijk behouden van hun identiteit. 

Leer de zorgvrager dus beter kennen, praat met familieleden en betrek het individu bij de eigen zorg. Deelname aan activiteiten kan frustratie en uitdagend gedrag bij zorgvragers helpen voorkomen. Verminder de symptomen met muziek, massage, een actieve levensstijl en door tijd buitenshuis door te brengen. Het helpt ook om één ding tegelijk te zeggen en te doen, geduld te hebben en op antwoorden te wachten.

Hoe kan individuele zorg de symptomen van dementie verbeteren?

Zorgvragers aanmoedigen om te genieten van een gezonde en actieve levensstijl, sociale interacties onderhouden en een goede, consistente slaaproutine kunnen allemaal de symptomen van dementie verbeteren.

Individuele zorg verbetert de symptomen van dementie

Individuele continentiezorg ondersteunt zoveel mogelijk de onafhankelijkheid van zorgvragers. Hier zijn enkele manieren om dit te bereiken, terwijl de waardigheid, het comfort en de veiligheid van de zorgvragers gewaarborgd wordt. 

  • Beoordeel de wensen van de zorgvragers en voorzie vooropgestelde tijden voor toiletgebruik (TENA Identifi of een plasdagboek zijn handige hulpmiddelen). 
  • Let op tekenen dat ze naar het toilet moeten en help hen waar nodig.
  • Behoud de onafhankelijkheid door ervoor te zorgen dat kleding en incontinentieproducten gemakkelijk aan en uit kunnen worden gedaan, zoals TENA Pants. 
  • Zorg ervoor dat de zorgvrager de weg naar het toilet makkelijk kan vinden: markeer het toilet, de lichtschakelaar en de toiletbril duidelijk. 
  • Laat de toiletdeur open en het licht 's nachts aan zodat ze het toilet gemakkelijk kunnen vinden. U kunt 's nachts ook een commode naast het bed zetten. 
  • Zorg voor gemakkelijk toegankelijke producten voor persoonlijke hygiëne, zodat de zorgvrager de hygiëne en de gezondheid van de huid kan behouden. 
  • Gebruik hulpmiddelen om de mobiliteit te bevorderen, zoals een verhoogde toiletbril en leuningen.

Producten voor continentiezorg

TENA biedt een uitgebreid assortiment incontinentieproducten en -hulpmiddelen aan. Van TENA Pants die onafhankelijkheid en zelfstandige toiletbezoeken bevorderen, tot producten met urine-indicator om ervoor te zorgen dat mensen alleen verschoond worden als dat nodig is. Sommige mensen met dementie zijn bang voor water. Daarom hebben wij producten die niet afgespoeld hoeven te worden, zoals TENA Wet Wash Gloves en Shampoo Caps. Die helpen de gezondheid van de huid en een onafhankelijke levensstijl te onderhouden. TENA Skin Cream kan helpen met het verzachten of voorkomen van een droge huid.

Bekijk de producten

Gecontroleerd door Josefine Grandin, districtsverpleegkundige, urotherapeut, 01-08-2022