Echter, duurzame continentiezorg gaat over meer dan energie of afval. Productontwerp, grondstofinkoop, productie, arbeidsomstandigheden, afvalverwerking én hoe je als zorgverlener incontinentieproducten inzet, hebben allemaal effect op meer of minder duurzame continentiezorg.

Wat is duurzame continentiezorg? 

Als leverancier van incontinentieproducten is TENA zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. We hebben ons concrete doelstellingen, zoals het verlagen van de CO2-voetafdruk met 50% in 2030, opgelegd. Dit realiseren we door het gebruik van de meest duurzame materialen in combinatie met slimmere ontwerpen en een verminderd verbruik van energie die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Zo zijn we in al onze fabrieken in Europa overgestapt op hernieuwbare energie. Het is TENA’s missie om voor mensen en voor de planeet te zorgen. Dat deed TENA overigens ook al toen niemand daar nog over sprak! 

Marina van den Heuvel, implementatiemanager TENA SmartCareTM: “Ik krijg regelmatig vragen over duurzaamheid in relatie tot continentiezorg. Vaak wordt het onderwerp bekeken vanuit het oogpunt van afval. Dat wordt dan meestal gedreven vanuit geformuleerde doelstellingen binnen een zorgorganisatie. Afval is slechts één aspect, duurzaam werken gaat veel verder dan dat! Meer duurzame continentiezorg betekent ook dat je als zorgverlener eraan bijdraagt dat de incontinentieproducten zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Een focus op meer duurzaam werken is in theorie eigenlijk relatief eenvoudig:

  • Kies het juiste product voor de cliënt: een product dat afgestemd is op de behoeften van de cliënt (comfort, discretie, veiligheid) én dat precies genoeg absorbeert. Want als de absorptiecapaciteit niet volledig benut is voordat het verband verwisseld wordt, is dat niet efficiënt. Aan de andere kant: als het product te weinig absorbeert in relatie tot het plaspatroon van de cliënt, is er kans op lekkage.
  • Pas de juiste aanlegroutines toe: dit is écht héél erg belangrijk en een randvoorwaarde voor efficiënte duurzame continentiezorg. De zorgverlener speelt hierbij de cruciale rol voor succes
  • Verschoon op het juiste moment: niet te vroeg, want dan is het incontinentieverband nog niet verzadigd. Te laat verschonen geeft lekkage met alle consequenties: onwaardig voor de cliënt, meer handelingen voor de zorgverlener en meer was dan nodig is.

Maar hoe bepaal je in de praktijk wat de juiste producten, aanlegroutines en verschoningsmomenten zijn?”

Maak het jezelf niet moeilijk 

“Zorgprofessionals maken het zichzelf vaak onbewust moeilijk door vast te houden aan bekende routines. Begrijpelijk en menselijk. Echter… een routine is slechts een middel, een route naar… Ik stel daarom vooral open vragen: Wat wil je bereiken met continentiezorg? Wat vind je belangrijk voor jouw cliënten? Wat heb je nodig om dat te bereiken? Is fysiek checken of een verschoning nodig is waardige zorg voor een cliënt? Draagt een half verzadigd incontinentieproduct bij aan minder afval? Wat is het effect op de werkdruk bij lekkages? Waarom kies je een meer absorberend product dan strikt noodzakelijk is voor de cliënt? Dit soort vragen zet aan het denken. Ik draag graag bij aan bewustwording en luister goed naar wat er leeft binnen de afdeling of zorgorganisatie.”  

Oplossingen? Het begint bij de basis 

“Hoe kan het dan beter? Het allerbelangrijkste is dat de basis voor goede continentiezorg op orde is. Met een zogenoemde 0-meting brengen wij de huidige situatie in kaart: het verbruik, het aantal lekkages (inclusief de hoeveelheid was), de huidconditie en de hoeveelheid afval worden objectief gemeten. Dat geeft inzicht in de potentiële verbeteringen. 

Vervolgens geven we veel aandacht aan het op de juiste wijze aanleggen van de incontinentieproducten én lichten we toe hoe onze TENA SmartCareTM-oplossingen de zorgverleners kunnen ondersteunen. Want ik kan niet genoeg benadrukken dat het ‘digitale hulpmiddelen’ zijn. Jij als zorgverlener bent de spil waar het om draait. Het gaat erom dat jij de toegevoegde waarde van de hulpmiddelen optimaal benut.“ 

Digitale hulpmiddelen: TENA IdentifiTM & TENA Change IndicatorTM 

Marina vervolgt: “Met TENA IdentifiTM meet je objectief de hoeveelheid urine die een individuele cliënt verliest en leg je bovendien ook het mictiepatroon vast. Aan de hand van een automatisch gegenereerd rapport kun je vervolgens vaststellen welk TENA incontinentieproduct optimaal is voor de cliënt. Met ons andere digitale hulpmiddel, TENA Change IndicatorTM, bepaal je het juiste verschoningsmoment. Speciaal geschikt voor cliënten die zelf niet (meer) kunnen aangeven dat ze verschoond moeten worden. Fysiek checken of een verband verzadigd is, is overbodig. Dat is menswaardiger en minder belastend voor de cliënt en zorgverlener. Bovendien wordt het incontinentieverband maximaal verbruikt, dus zorg je voor optimaal duurzaam werken.

Een kleine stap kan een groot effect hebben 

“Ook de nieuwe werkwijze wordt objectief gemeten. Want meten is weten. In de praktijk blijkt dat veel cliënten toe kunnen met een minder absorberend product. Als je dan ziet wat er bespaard kan worden op jaarbasis op verbruik incontinentieproducten, incontinentiezorg gerelateerde werkzaamheden, hoeveelheid was en afval! Het mooie is dat veel zorgverleners aangeven dat ze echt verrast zijn door het effect van de nieuwe werkwijze. Maar minstens zo belangrijk, er wordt ook aangegeven dat men prettiger werkt omdat de continentiezorg minder belastend is. Zowel voor henzelf als voor de cliënt. En een niet te onderschatten effect: het niet fysiek hoeven checken of een incontinentieproduct verzadigd is kost minder tijd van de zorgverlener én biedt meer waardige continentiezorg aan de cliënt.” 

Meer duurzame continentiezorg: een kwestie van ‘doen’ 

Marina sluit af: “Onze klanten passen digitale TENA SmartCareTM-hulpmiddelen toe om tal van redenen. In de praktijk zien wij dat de inzet effect heeft op meer waardige zorg voor cliënten, lagere werklast voor zorgmedewerkers, minder afval en was. Zo maakt TENA concreet dat TENA SmartCareTM bijdraagt aan meer duurzame continentiezorg!”

Portret Marina van den Heuvel

TENA SmartCare™ 

Al meer dan 60 jaar ontwikkelt TENA innovatieve incontinentieproducten die tot de beste ter wereld behoren. Inmiddels heeft TENA ook ‘slimme’ digitale innovaties onder de noemer TENA SmartCare™. Deze oplossingen zijn primair gericht op het verbeteren van de waardigheid én de kwaliteit van leven van mensen met incontinentie. Terwijl ze tegelijkertijd het werk van zorgverleners verlichten, lagere aan incontinentie gerealiseerde gevolgkosten realiseren en bijdragen aan duurzamer werken.