Deelnamevoorwaarden

De bedrijven van de Essity-groep zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens. In Nederland is Essity Netherlands B.V. , Arnhemse Bovenweg 120, 3708AH, Zeist verantwoordelijk.

Essity zal Artefact S.A., Mariane Thomsensgade 1C, 8000 Aarhus C, Denemarken de opdracht geven om de gegevens te verwerken en te gebruiken.

Met betrekking tot uw gegevens hebt u op ieder ogenblik recht op informatie tegenover Essity. U kunt uw toestemming met onmiddellijke ingang per e-mail herroepen via het volgende adres: info.tena@essity.com.

De deelname aan het programma „Voel de vrijheid” is alleen mogelijk met toestemming, acceptatie van de deelnamevoorwaarden en opgave van een geldig e-mailadres.