Deze site gebruikt cookies. · Wat zijn cookies? Ik ga akkoord

Privacybeleid

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens 

Het is het doel van ESSITY AB ("Essity") en zijn gelieerde ondernemingen om ervoor te zorgen dat alle mensen van wie Essity persoonsgegevens verwerkt te allen tijde vertrouwen kunnen hebben in de bescherming van hun privacy en de juiste verwerking van hun persoonsgegevens. Zie ook de Gedragscode van ESSITY AB. Essity zal handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale wetgeving voor gegevensbescherming, die van toepassing is op de verzameling en het gebruik van gegevens met betrekking tot personen ("persoonsgegevens"), en met dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is het uiteenzetten van de principes die het gebruik bepalen voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij over u verkrijgen. Essity, of zijn relevante gelieerde onderneming zoals hierin of op de van toepassing zijnde site genoemd, is de verantwoordelijke gegevensverwerker van de hierin beschreven persoonsgegevens.

Informatie – persoonsgegevens

Persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens zoals namen en adressen die u aan Essity verstrekt, kunnen zowel handmatig als per computer worden verwerkt. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen voor de volgende toepassingen worden verwerkt: (i) administratieve verwerking van enig(e) verzoek van of overeenkomst met u; (ii) levering van informatie en diensten met betrekking tot een dergelijk(e) verzoek of overeenkomst; (iii) marketingdoeleinden en vervolgcontact met klanten, en (iv) verkoop-/productontwikkeling, dit alles zoals bepaald door Essity. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens stemt u ermee in en geeft u toestemming om gebonden te zijn aan dit Privacybeleid en de Algemene voorwaarden.

Een bezoek aan de sites van Essity kan leiden tot registratie van het IP-adres dat bij deze toegang wordt gebruikt. We gebruiken ook IP-adressen om het gebruik van de sites van Essity te meten. (Een IP-adres is een uniek nummer dat de identificatie mogelijk maakt van de internetverbinding van een gebruiker, en wordt automatisch verstrekt door uw webbrowser elke keer dat u een website bezoekt.) Tot een dergelijke meting kan ook het verzamelen van informatie behoren over de wijze waarop u de site gebruikt, inclusief controle van het gebruik van de site, zodat Essity de site kan verbeteren, uw ervaring kan personaliseren door de getoonde inhoud aan te passen, uw gebruikservaring kan optimaliseren en de gebruiksfrequentie kan bepalen. Dit kan ook gelden met betrekking tot alle gebruikersaccounts die u bij Essity hebt. We kunnen ook statistische analyse uitvoeren op de verzamelde gegevens.

Gevoelige informatie

Als u ons vrijwillig gevoelige gegevens over uzelf verstrekt (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid), geeft u Essity effectief toestemming om deze gevoelige persoonsgegevens te verwerken voor de doelen zoals genoemd in dit Privacybeleid (en in elke kennisgeving over het gebruik van geleverde gegevens met betrekking tot dergelijke verzameling) voor zover toestemming is vereist door de van toepassing zijnde wetgeving.

Het openbaren van persoonlijke gegevens aan externe partijen

Essity kan uw persoonsgegevens aanbieden aan externe partijen, zoals een partner of een leverancier van onze producten, voor de uitvoering van het doel waarvoor deze verzameld zijn. De door u verstrekte gegevens kunnen worden geëxporteerd naar andere partijen van ESSITY AB en/of zakelijke partners in landen binnen en buiten de Europese Unie.

Wees voorzichtig bij het online verstrekken van persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw wachtwoorden en persoonlijke gegevens te onderhouden. Uw gebruik van deze website vormt een erkenning en aanname van deze risico's.

Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u gelooft dat de door ons verwerkte informatie onjuist of niet compleet is, dient u contact op te nemen met het op de site duidelijk genoemde bedrijf van Essity. In overeenstemming met lokale wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht tot toegang en rectificatie met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen, worden dergelijke rechten door ons zo veel mogelijk nageleefd.

Voor contact met de aanbieder met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ESSITY AB via Box 200, 101 23 STOCKHOLM of via e-mail: info@essity.com.