Wat is duurzame energie en waarom stapt TENA hierop over?

“Door elektriciteit van duurzame bronnen te gebruiken, zullen we onze CO2-uitstoot verminderen en helpen we klimaatverandering tegen te gaan, één van de grootste uitdagingen waar we wereldwijd mee te maken hebben. Duurzame elektriciteit vermindert de CO2-voetafdruk van onze producten, dit is één van de duurzame initiatieven die we hebben genomen”

Axel Thegerström Edh, Sustainability Director, , Essity Global Brand, Innovation & Sustainability

Het begint allemaal bij de bron.

Duurzame energie, ook wel bekend als schone energie, is afkomstig van natuurlijke bronnen die weinig koolstofdioxide uitstoten en die continu door de natuur worden aangevuld op een menselijke tijdschaal. Bijvoorbeeld, zonlicht blijft schijnen en wind blijft blazen – zelfs als hun beschikbaarheid afhankelijk is van tijd, locatie en het weer.  
 
Duurzame energiebronnen zijn veel beter voor het milieu dan conventionele, omdat ze de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling door energieproductie helpen verminderen. Duurzame elektriciteit is een onderdeel van duurzame energie en verwijst specifiek naar de elektriciteit die afkomstig is van duurzame bronnen en wordt gebruikt om huizen en bedrijven van stroom te voorzien. 

Wat zijn dus de bronnen?

ZONLICHT – Het licht en de warmte die onze zon uitstraalt is onze meest overvloedige bron van duurzame energie, en deze energie kan benut worden via technologieën die zich alsmaar ontwikkelen. De hoeveelheid zonne-energie die op aarde beschikbaar is, is veel meer dan de huidige energiebehoeften van de wereld en zou gemakkelijk aan alle toekomstige energiebehoeften kunnen voldoen. 
 
WIND – Windenergie gebruikt turbines om de kinetische energie van wind om te zetten in elektriciteit. De bladen van een windturbine draaien een interne as die een systeem van tandwielen aandrijft om de rotatiesnelheid te verhogen, die vervolgens een generator aandrijft die elektriciteit produceert. 
 
WATERKRACHT – Waterkracht is net als windenergie één van de oudste bronnen, en is nog steeds koploper als wereldwijde bron van schone energie. Het gebruikt ook draaiende turbines om energie te produceren, maar in plaats van wind gebruikt het vallend- of snel stromend water. Waterkrachtturbines worden in dammen of onder watervallen ingebouwd, waardoor ze de natuurlijke kracht van stromend water kunnen opvangen. 
 
BIOMASSA – Biomassa is afkomstig van levende dingen. De meest voorkomende bronnen van biomassa zijn hout, planten en afval. Onze eerste keuze is altijd om biomassa te recyclen als materialen voor onze producten. Als recycling niet mogelijk is, dan is onze tweede keuze om het te gebruiken voor energieproductie. 
 
GEOTHERMISCH – Geothermische energie is de warmte die continu binnen onze planeet wordt geproduceerd door zowel de oorspronkelijke vorming van de planeet in ons zonnestelsel als door radioactief verval van mineralen. Deze energie is wereldwijd te vinden, enwordt het eenvoudigst benut wanneer deze zich het dichtst bij het aardoppervlak bevindt, zoals gebieden met vulkanische activiteit of natuurlijke warmwaterbronnen. 

Wat is kernenergie en waarom telt dit niet mee?

Kernenergie is energie die wordt opgewekt door atomen te splitsen en door stoom te gebruiken om de enorme energie die daarbij ontstaat om te zetten in elektriciteit. Dit wordt gedaan via een lang en risicovol proces bij kerncentrales wereldwijd. 
 
Sommige energieanalisten zijn van mening dat kernenergie vanwege de lage CO2-uitstoot als duurzaam moet worden beschouwd. Maar voor het maken van kernenergie is uranium nodig, een zwaar metaal dat uiteindelijk op zal raken (ook al kan het honderden jaren duren).  
 
Nog belangrijker, hoewel kernenergie geen broeikasgassen produceert, produceert het wel afval dat extreem gevaarlijk is voor levende organismen en dat daarom duizenden jaren lang veilig moet worden opgeslagen. 

Duurzame energie bij TENA

Bij TENA zijn we continu bezig met ontdekken en innoveren. We vinden nieuwe manieren om de levens van mensen te verbeteren terwijl we ook de CO2-voetafdruk van onze producten verminderen.  
 
Sinds 2008 hebben we die voetafdruk in Europa met 11-33% verkleind, afhankelijk van het assortiment. Door over te stappen op 100% duurzame elektriciteit in al onze Europese fabrieken1, zullen we die cijfers met nog eens 6%2 verbeteren – waardoor we goed op weg zijn om onze ambitieuze doelstelling te halen om onze voetafdruk in Europa tegen 2030 met 50% te verminderen. 
 
En natuurlijk is de elektriciteit die we kopen 100% gecertificeerd als duurzaam door het European Electricity Certificate System (EECS), dat de oorsprong van onze elektriciteit garandeert; net zoals alle vezels in onze producten die FSC- of PEFC-gecertificeerd zijn om te voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van verantwoord bosbeheer. 
 
We willen producten ontwerpen die u helpen om een zo laag mogelijke voetafdruk te realiseren zonder dat dit impact heeft op uw welzijn of dat van uw naasten. En we zijn goed op weg. Stap voor stap.