Levenscyclusanalyses (LCA)

We willen het welzijn verbeteren terwijl we de ecologische voetafdruk verminderen. Een Levenscyclusanalyse (LCA) is het enige geverifieerde hulpmiddel waarmee u de totale milieu-impact van de levenscyclus van een product kunt meten. Door LCA’s te integreren in ons innovatiewerk, kunnen we afval in de gehele keten van onze producten minimaliseren; Te beginnen met een slim ontwerp in combinatie met het gebruik van superieure materialen. Daarnaast door een efficiënte productie- en logistiek. En tenslotte rekening houdend met de gebruiksfase en circulariteit na gebruik. 

“De grootste milieu-impact komt van de productie van grondstoffen en ten tweede door de gebruikersfase. Dat betekent dat we moeten nadenken over een slimmer ontwerp met superieure materialen, maar er minder van moeten gebruiken.”

Susan Iliefski Janols, VP Sustainability Products & Services , Global Brand, Innovation and Sustainability

Onze route naar het verkleinen van de CO2-voetafdruk

In de bovenstaande video bespreekt Susan Iliefski Janols, VP of Sustainability Products & Services, ons werk met levenscyclusanalyses – van hoe het begon in de vroege jaren 90 tot aan wat het betekent voor onze dagelijkse en langetermijnactiviteiten. 
 
Dit zijn de belangrijkste lessen: 
 
  • Een Levenscyclusanalyse (LCA) is de enige tool waarmee u de totale milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus meet: van productie van materialen en producten tot transport, gebruik en circulariteit na gebruik. 
  • Een LCA voor een innovatie is gebaseerd op dezelfde wetenschap en standaarden als voor een assortiment, maar een LCA voor een assortiment omvat alle producten die in een bepaalde periode in een regio worden verkocht. Dit betekent dat wij onze innovaties samen met stapsgewijze verbeteringen in de dagelijkse productie hierin opnemen. 
  • Met LCA’s denken wij na hoe wij kwaliteitsproducten kunnen ontwerpen en ontwikkelen met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk – bijvoorbeeld door slimmere ontwerpen te ontwikkelen, superieure materialen te gebruiken en afval na gebruik tot een minimum te beperken. 
  • Het resultaat van een LCA kan worden gecommuniceerd via een Environmental Product Declaration (EPD) – een onafhankelijke verificatie die milieu-informatie over een product toont, gebaseerd op de volledige levenscyclus. EPD’s voor de meeste TENA-producten zijn te vinden op de website van EPD International.