Raising the game: onze Wereldwijde standaard voor leveranciers

Onze Wereldwijde standaard voor leveranciers is vereist voor al onze leveranciers en bevat de minimale vereisten met betrekking tot kwaliteit, productveiligheid en milieu-impact. Leveranciers moeten ook risicogegevens delen via onze ethische leveranciersdatabase voordat we vervolgens een audit uitvoeren om hun naleving te verifiëren.

“In onze Global Supplier Standard staan de minimumvereisten om leverancier te worden voor TENA.”

Maria Mollberg, , Director Sustainable Sourcing and Global Sourcing

De lat hoger leggen

In de bovenstaande video geeft Maria Mollberg, Director Sustainable Sourcing, een overzicht van de geschiedenis van onze Global Supplier Standard en de eisen voor elke potentiële leverancier die wil samenwerken met TENA. 
 
Dit zijn de belangrijkste lessen: 
 
 • Onze Global Supplier Standard is een belangrijk document dat alle minimumvereisten bevat waaraan potentiële leveranciers moeten voldoen om met TENA samen te werken. Het behandelt gebieden als duurzaamheid, kwaliteit, productveiligheid en het milieu. 
 • Onze Global Supplier Standard bevat ook onze gedragscode voor leveranciers die is gebaseerd op internationale richtlijnen, zoals de Global Compact van de VN en de kernconventies van de IAO, en omvat vereisten waaraan TENA-leveranciers moeten voldoen wat betreft mensenrechten, gezondheid en veiligheid, werknemersrelaties en ethische bedrijfspraktijken. 
 • Er zijn drie stappen die elke potentiële leverancier moet doorlopen om TENA-leverancier te worden: 
  • De Global Supplier Standard ondertekenen en deze naleven. 
  • Een zelfevaluatie uitvoeren via SEDEX die laat zien hoe de leverancier omgaat met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieukwesties. 
  • TENA voert een risicobeoordeling uit van de potentiële leverancier en een ethische audit (SMETA-auditformat) die betrekking heeft op gebieden als arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid en ethische bedrijfspraktijken. Leveranciers moeten de lokale wetgeving volgen met betrekking tot bijv. werktijden, betaling en leeftijd van werknemers.  
 • Onze Standard evolueert continu omdat we ons voortdurend aanpassen aan sociale, ethische en ecologische eisen, zowel van de samenleving als van onze klanten en consumenten.  
 • We werken onze Supplier Standard voortdurend bij om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de veranderende eisen met betrekking tot mensenrechten en het milieu, bijv. gebruik van plastics in onze producten en verpakkingen.