CO₂-voetafdruk: waarom het belangrijk is voor TENA en voor u.

Laten we eens kijken naar wat we weten. We weten dat de planeet opwarmt door de broeikasgassen die wij uitstoten in de atmosfeer. We weten dat we die uitstoot drastisch en snel moeten verminderen om de ergste effecten van klimaatverandering te vermijden. En we weten dat de schaal van deze uitdaging een ongekende samenwerking vereist in alle lagen van de maatschappij. 

Blote voeten van een groep mensen in een cirkel op een zandstrand
We moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen uitstoot. Bij TENA verwelkomen we deze uitdaging. Maar om deel uit te maken van de oplossing, helpt het om te weten in welke mate u deel uitmaakt van het probleem. En het draait hierbij niet alleen om de benzine in onze auto's en de energie uit onze stopcontacten. 
 
Dit is waar het idee van een CO2-voetafdruk erbij komt kijken. Onze CO2-uitstoot laat een afdruk achter op de planeet, net zoals een voet een afdruk achterlaat in het zand. Het is een handige maatstaf van de totale impact die een persoon, product of organisatie momenteel heeft op het klimaat. 
Fabriekswerker van TENA die een verpakking sluit

Wat wordt allemaal meegenomen bij het berekenen van de CO₂-voetafdruk

Uw CO2-voetafdruk is een maatstaf van alle uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen tijdens uw activiteiten gedurende het jaar. Ja, dit is de uitstoot van alle reizen die u heeft gemaakt en alle elektriciteit die u hebt gebruikt. Maar het is ook de uitstoot van de productie van alle producten die u gebruikt heeft en alle diensten die u hebt gekocht. 
 
Dit werkt ook zo voor onze producten. De levenscyclus van een TENA-product begint met het onttrekken van natuurlijke hulpbronnen en het maken van grondstoffen. Daarna monteren we alle materialen tijdens de productiefase. Het product wordt uiteindelijk naar de gebruiker vervoerd, en als laatste zal de gebruiker het product weggooien nadat het zijn doel heeft gediend. Elke fase omvat het gebruik van energie, transport en afvalverwerking. Dus om de werkelijke CO2-voetafdruk van onze producten te krijgen, moeten we al deze fasen optellen.
Voetstappen in het zand op een strand dicht bij de zee

Wat het voor ieder van ons betekent en waarom TENA erin gelooft

In Groot-Brittannië was in 2017 de gemiddelde CO2-voetafdruk van een persoon 7,7 ton1. Wat dit in de praktijk betekent, is dat ieder persoon verantwoordelijk was voor het equivalent van 7,7 ton aan CO2-uitstoot in dat jaar door hun activiteiten. Hetzelfde geldt voor TENA. De verantwoordelijkheid voor de uitstoot bij elke fase van de levenscyclus van onze producten ligt bij ons.
 
Een focus op het verminderen van onze CO2-voetafdruk is een eerlijke manier voorwaarts, en voor TENA is het de belangrijkste. We zien het als een kans. Als we kijken naar onze uitstoot bij alles wat we doen, en naar elke fase van de levenscyclus van onze producten, dan zijn er veel stappen die we kunnen nemen. En het zijn al die kleine stappen die ons uiteindelijk naar ons einddoel zullen brengen.
 
 
 
1) Eurostat, Uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking. Opgehaald van https://ec.europa.eu/eurostat/
Close-up van een oude schaal

"Ik dacht dat CO₂ een gas was. Hoe kan een gas massa hebben?"

In feite heeft alle materie massa. Een heliumballon is niet gewichtsloos. Hij drijft omdat hij minder weegt dan de lucht waardoor hij wordt omgeven, net zoals een drijvende stok minder weegt dan het water eromheen. Feit is dat er altijd een enorm atmosferisch gewicht boven ons hoofd hangt. We merken het gewoon niet, net zoals een diepzeevis het gewicht van de oceaan niet opmerkt. 
 
Om u een ton pure CO2 in gasvorm2 voor te stellen, stelt u zich een bal voor die 10 meter breed en hoog is. Stelt u zich nu 7 of 8 van die ballen voor, en u komt in de buurt van de gemiddelde hoeveelheid die een Brit elk jaar uitstoot. Dit komt neer op 21 kilo per dag, of genoeg om een bal te vullen van 2,8 meter in diameter.
 
 
 
2) bij kamertemperatuur
Twee mensen die op een baan rennen met groene voetstappen over de afbeelding

Er zijn veel dingen die bereikt moeten worden, maar samen kunnen we dit

Om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen, moeten we de jaarlijkse CO2-voetafdruk van elke persoon op aarde terugbrengen naar 2 ton in 20503. Dat is minder dan 5,5 kilo per dag, voor iedereen. Natuurlijk is deze uitdaging voor sommige landen groter dan voor andere, omdat niet alle landen dezelfde CO2-voetafdruk hebben. Maar het is duidelijk dat we moeten veranderen.
 
Het is ook duidelijk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, ook wanneer we kijken naar onze CO2-voetafdruk. Als u een TENA-product gebruikt, dan wordt dat deel van uw voetafdruk ook onze verantwoordelijkheid. Dus als wij het beter doen, doet u het ook beter. 
 
Op die manier gaan we er komen. Door onze eigen voetafdruk, en die van u, stap voor stap te verkleinen.
 
 
 
3) Swedish Environmental Protection Agency, How can I reduce my carbon footprint. Opgehaald van https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Groenten in een net gedeeltelijk weergegeven op een wit marmeren tafel

We moeten allemaal veranderen, en sommige meer dan anderen

Er zullen echt veranderingen in levensstijl en consumptiepatronen nodig zijn4, en er zijn effectieve maatregelen die we als individuen kunnen nemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Deze omvatten het verminderen van autoritten op fossiele brandstoffen, het slimmer gebruiken van woonruimtes, het omschakelen naar hernieuwbare elektriciteit, het vervangen van zuivelproducten en rood vlees waar mogelijk, en het kiezen van duurzamere producten. 
 
Tegelijkertijd zouden sommigen van ons een grotere verantwoordelijkheid moeten dragen. Overheden, instellingen en bedrijven zoals de onze moeten een groot deel voor hun rekening nemen. Bij TENA hebben we het gevoel dat er goede redenen zijn om hoopvol te zijn. Er kan veel gebeuren in 30 jaar als we samenwerken. 
 
 
 
4) Volgens het IPCC 2014-rapport
Een verpakking van TENA Discreet incontinentieverbanden op een blauwe achtergrond met groene voetstappen aan de rechter zijde

De grootte van de CO₂-voetafdruk van onze producten op dit moment

Sinds 2008 hebben we stappen genomen om onze CO2-voetafdruk in 2030 gehalveerd te hebben. En tot nu toe liggen we op schema. Om onze voortgang zo transparant mogelijk te maken, publiceren we de CO2-voetafdruk van TENA-producten in wat wij kennen als de Environmental Product Declarations (EPDs). Dit zijn onafhankelijke verificaties die milieu-informatie over een product tonen, gebaseerd op de volledige levenscyclus. 
 
Bijvoorbeeld: de EPD van onze TENA Lady Discreet Normal incontinentieverbanden laat zien dat één verband momenteel een CO2-voetafdruk van 39 gram heeft. Als je bijvoorbeeld op een dag 4 verbanden verbruikt, betekent dat 156 gram per dag.