TENA bibliotheek – breid uw kennis uit

Kennis over de wijze waarop u optimale zorg kunt verlenen aan bewoners en patiënten is cruciaal. We ondersteunen uw werk met recent onderzoek en literatuur over continentiezorg en persoonlijke hygiëne.

Ontdek meer

Door onze uitgebreide kennisbank krijgt u gemakkelijk toegang tot relevant onderzoek en documenten van professionals die werken met mensen met incontinentie. De informatie is afkomstig van TENA of uit openbare bronnen, zoals de International Continence Society (ICS)Wound Ostomy and Continence Nurses Society en Global Forum on Incontinence

International Continence Society (ICS)

Het ICS is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een focus op wereldwijde gezondheid. Het ICS streeft ernaar de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die te maken hebben met blaas-, darm- en bekkenbodemstoornissen door de algemene en klinische wetenschap te bevorderen door middel van educatie, onderzoek en campagnes.

Wound Ostomy and Continence Nurses Society

De Wound Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN) is een professionele internationale verplegersvereniging van meer dan 5000 zorgprofessionals die expert zijn op het gebied van wonden, stoma’s en incontinentie.

Global Forum on Incontinence

Het Global Forum on Incontinence (GFI) is een platform voor educatie en discussie over continentiezorg. Het doel is om de gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen voor incontinentie te verbeteren, zodat patiënten en zorgverleners een betere kwaliteit van leven kunnen krijgen. 

Het GFI toont het effect aan dat incontinentie heeft op individuele personen en hun verzorgers, en op de maatschappij als geheel. Continentiezorg wordt benaderd vanuit een holistisch perspectief. De ambitie is om mogelijkheden voor preventie, genezing en zorg te bieden en bespreken, alsook de organisatorische en managementaspecten.

Om het jaar worden er GFI-conferenties gehouden. 

Bezoek de website van Global Forum on Incontinence

De 7e GFI vindt in 2018 plaats in Rome

De 7e GFI zal zich speciaal richten op de rol die Key Performance Indicators (KPI) kunnen spelen om te zorgen voor resultaten van goede kwaliteit in de manier waarop er dagelijks met incontinentie wordt omgegaan – thuis, in de gemeenschap en binnen zorginstellingen.

Registreer voor toegang tot de volledige pagina.

Vul het onderstaande formulier in om een account te registreren en toegang te krijgen tot alle inhoud.

Dit veld mag niet leeg zijn
Kan geen cijfers bevatten
Dit veld mag niet leeg zijn
Kan geen cijfers bevatten
E-mailadres
Dit is geen geldig e-mailadres
E-mailadres
Dit is geen geldig e-mailadres
E-mailadressen komen niet overeen
Dit veld mag niet leeg zijn
U dient te bevestigen
Label with the key: ReCaptcha-ErrorMessage not found.