De oorzaken van urineverlies

Bedplassen is de meest voorkomende vorm van urineverlies bij kinderen. Urineverlies overdag vindt plaats bij slechts 2-4% van de 5- tot 7-jarigen. Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van urineverlies bij kinderen.

Oorzaken in de ontwikkeling

De blaas loopt leeg doordat spieren zich ontspannen en samentrekken in antwoord op signalen vanuit de hersenen dat de blaas vol is. Als deze zenuw/spiercoördinatie zich maar langzaam ontwikkelt, kan de blaas vol zijn voordat de hersenen van het kind dat merken. Het is ook mogelijk dat de spier (klep) gewoon te zwak is.

Kinderen hebben doorgaans een vastere slaap dan volwassenen en hebben meer tijd nodig om wakker te worden. Dat betekent dat ze soms het signaal niet voelen dat aangeeft dat ze moeten plassen - of dat ze niet op tijd wakker kunnen worden. 

's Nachts produceert het lichaam een grotere hoeveelheid ADH hormoon. Daardoor wordt er minder snel urine geproduceerd en heeft men minder behoefte om te plassen. Als dit om de een of andere reden niet gebeurt, kan de blaas overvol raken.

Alle bovengenoemde kwesties gaan mettertijd vanzelf voorbij. Angstgevoelens, zo wordt aangenomen, kunnen urineverlies bij kinderen veroorzaken, maar dat vindt geen ondersteuning in de wetenschap. Als uw kind angstig is, is het van belang om de oorzaak van de angst te achterhalen en begrip te tonen voor het kind.

Medische oorzaken

Urineverlies bij kinderen kan ook veroorzaakt worden door een medische aandoening of een handicap. In geval van hersenverlamming, "spina bifida" (open rug)of een hersen- of zenuwbeschadiging, kan het vermogen om signalen uit de hersenen te ontvangen dat de blaas leeggemaakt moet worden, aangetast zijn. Soms kan een herhaalde urineweginfectie of zelfs een kleine misvorming van het urinewegstelsel de oorzaak zijn.

Als u een kind verzorgt dat een zwaar letsel of een zware handicap heeft, kunt u meer informatie vinden in de rubriek Mantelzorg.

De erfelijke factor

Urineverlies kan ook samenhangen met erfelijke factoren. In het algemeen is er 40% kans dat een kind in bed plast als één ouder dat deed, als beide ouders dat deden is er 70% kans op. 

Overactieve Blaas

Bij kinderen met een overactieve blaas: de spieren die de urinebuis omgeven en die ervoor zorgen dat de urine niet kan passeren. Wat er gebeurt, is dat deze spieren onwillekeurig samentrekken en de urine naar buiten drukken. Vaak gebeurt dat ten gevolge van een urineweginfectie en meestal bij meisjes.

Niet vaak genoeg gaan plassen

Sommige kinderen stellen toiletbezoek uit omdat ze op school niet graag naar het toilet gaan of omdat ze niets willen missen en hun aandrang om te plassen veronachtzamen. Dat kan ertoe leiden dat de blaas overvol raakt en er ongewild urine ontsnapt. Hier kunnen ook infecties door ontstaan.

Functionele urine-incontinentie bij kinderen.

Hiervan is sprake als uw kind door lichamelijke oorzaken het toilet niet op tijd kan bereiken. Dat gebeurt wanneer uw kind bewegingsproblemen heeft of in een rolstoel zit. In dat laatste geval is uw kind waarschijnlijk incontinent van urine én ontlasting. Als uw kind zelf naar het toilet kan gaan maar daar wat tijd voor nodig heeft, zorg er dan voor dat het toilet gemakkelijk bereikbaar is en de kleding van het kind eenvoudig uitgetrokken kan worden. Maar het belangrijkste is dat ze beschermend ondergoed dragen dat een droog en prettig gevoel geeft. Daardoor is er minder kans op irritaties en huidinfecties die vaak voorkomen bij personen die langdurig moeten zitten of liggen.