Incontinentie, wat kunt er aan doen?

Werk samen aan een optimale omgeving voor u en uw dierbare

Klik hier voor meer tips

Hoe u iemand met incontinentie verzorgt, hangt af van zijn of haar lichamelijke mobiliteit en psychische gesteldheid. Misschien verzorgt u iemand die lichamelijk en psychisch redelijk goed gezond is en die graag informatie en advies zou willen hebben. Of misschien verzorgt u iemand met een ernstige, lichamelijke handicap, zoals een verlamming, of iemand met een psychische aandoening zoals dementie of de ziekte van Alzheimer, of misschien wel iemand met zowel een psychische als een lichamelijke handicap.

In deze rubriek hebben we adviezen verzameld van professionele zorgverleners en ervaren mantelzorgers over de 4 verschillende scenario's voor mantelzorg thuis. Kies voor praktische tips en advies over mantelzorg de beschrijving die het beste past bij uw situatie.

De persoon die ik verzorg kan zichzelf wassen en aankleden. Zij hebben vaak gewoon hun blaas niet onder controle.

De persoon die ik verzorg is lichamelijk gezond maar heeft een psychische aandoening waardoor er wel eens ongelukjes gebeuren.

De persoon die ik verzorg is psychisch gezond maar lichamelijk niet in staat zich te wassen, aan te kleden of naar het toilet te gaan

De persoon die ik verzorg heeft een psychische aandoening en is lichamelijk niet in staat zich zelf te wassen, aan te kleden of naar het toilet te gaan.