Oorzaken van incontinentie bij vrouwen

Incontinentie door verzwakte bekkenbodemspieren

De blaas en de afvoerbuis worden ondersteund en op hun plaats gehouden door de bekkenbodemspieren, die ervoor zorgen dat de blaas gesloten blijft. Door veroudering ontstaat er een natuurlijke verslapping van de spieren. Als deze spieren hun kracht en flexibiliteit verliezen, kunnen alledaagse handelingen als hoesten en niezen incontinentie veroorzaken. Dit is de meest voorkomende oorzaak van incontinentie.

Incontinentie door afname van mobiliteit

Soms kan mobiliteitsverlies door lichamelijk letsel of ouderdom er de oorzaak van zijn dat men niet op tijd kan reageren op signalen van de blaas of darmen. Met incontinentie als gevolg.

Incontinentie door een psychische aandoening

Als u voor iemand met een psychische aandoening zorgt, kan het zijn dat hij gewoon niet merkt dat er urine of ontlasting op komst is, of dat hij door zijn ziekte niet in staat is op de signalen hiervan te reageren.

Incontinentie door een lichamelijke aandoening

Bepaalde lichamelijke aandoeningen, met name aandoeningen aan de hersenen zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (MS) en hersenbeschadiging, kunnen incontinentie veroorzaken. Dat komt doordat de zenuwbanen van de hersenen beschadigd raken. Het resultaat kan een overactieve blaas zijn (de behoefte om vaak te plassen) of een onderactieve blaas (onvolledige blaaslediging, wat urineverlies veroorzaakt). Er kan ook ontlastingsincontinentie ontstaan. Diabetes en/of een beroerte kunnen eveneens incontinentie veroorzaken.

Incontinentie door medicijngebruik

Als uw dierbare onlangs met nieuwe medicatie is begonnen of andere medicatie heeft ontvangen en er gelijktijdig incontinentie optreedt, dan kunt u het beste een afspraak maken bij de arts.

Incontinentie door urineweginfectie

Urineweginfecties kunnen overgevoeligheid van de blaas veroorzaken, waardoor incontinentie optreedt. De symptomen zijn o.a.: aandrang om te plassen, vaak plassen overdag en 's nachts (of in kleine hoeveelheden) en het toilet niet op tijd kunnen bereiken.

Incontinentie door constipatie (verstopping)

Constipatie is een van de meest voorkomende oorzaken van ontlastingsincontinentie. Chronische constipatie kan leiden tot harde ontlasting die in de anus vast blijf zitten. Daardoor worden de spieren van de anus uitgerekt en kunnen ze uiteindelijk verzwakt raken. Waterige ontlasting kan daardoor de harde ontlasting passeren en naar buiten komen: dit is ontlastingsincontinentie.

Incontinentie na de overgang

Alle spieren worden in de loop der tijd zwakker en na de overgang heeft de afname van de hoeveelheid oestrogeen vooral invloed op de spieren in de buikregio. Daardoor verandert de ligging van de blaas en kunnen de spieren rondom het urinewegstelsel verslappen. Dit kan leiden tot incontinentie.

Incontinentie door overgewicht

Als de persoon die u verzorgt overgewicht heeft, dan is het mogelijk dat er extra druk uitgeoefend wordt op de buik- en bekkenspieren waardoor incontinentie optreedt.

Incontinentie door roken

Rokershoest kan een indirecte oorzaak zijn van incontinentie, vooral doordat men vaak en hevig moet hoesten. Een andere factor bij rokers is het hogere risico op hart- en vaatziekten en het daaropvolgende gebruik van urineafdrijvende geneesmiddelen, die eveneens de kans op incontinentie doen toenemen.

Incontinentie bij kinderen

Bovenstaande oorzaken zijn mogelijk niet van toepassing als u een kind met incontinentie verzorgt. U kunt dan naar de rubriek kinderen gaan in het menu, voor specifieke oorzaken van incontinentie bij kinderen.

Als u niet zeker weet wat de oorzaak is van de incontinentie bij uw dierbare, ga dan naar Oorzaken of naar Vormen van incontinentie voor meer informatie.