Oorzaken van incontinentie bij mannen

Incontinentie door een vergrote prostaat of verwijdering van de prostaat

De meest voorkomende vorm van incontinentie bij mannen is aanhoudend druppelen. Vaak wordt dit veroorzaakt door een vergrote prostaat, die de doorgang van urine tijdens het plassen bemoeilijkt. Daardoor wordt de blaas niet volledig geleegd. Een vergrote prostaat kan ook Aandrangincontinentie veroorzaken, een plotselinge aandrang om te plassen

Een prostaatoperatie kan de spieren tijdelijk verzwakken, waardoor inspanningsincontinentie ontstaat – onwillekeurig urineverlies als u lacht, hoest of bepaalde lichamelijke activiteiten verricht. In sommige gevallen worden tijdens een operatie de spieren en de zenuwen beschadigd en kan er een langduriger probleem ontstaan.

Incontinentie door mobiliteitsverlies

Soms kan mobiliteitsverlies door lichamelijk letsel of ouderdom de oorzaak zijn van incontinentie. Iemand kan dan niet op tijd kan reageren op signalen van de blaas of darmen.

Incontinentie door een psychische aandoening

Als u iemand met een psychische aandoening verzorgt, kan het zijn dat hij gewoon niet merkt dat er urine of ontlasting op komst is, of dat hij door zijn ziekte niet in staat is op de signalen hiervan te reageren. Met als gevolg incontinentie.

Incontinentie door een lichamelijke aandoening

Bepaalde lichamelijke aandoeningen, met name aandoeningen aan de hersenen, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (MS) en hersenbeschadiging kunnen incontinentie veroorzaken. Dat komt doordat de zenuwbanen van de hersenen beschadigd raken. Het resultaat kan een overactieve blaas zijn (de behoefte om vaak te plassen) of een onderactieve blaas (onvolledige blaaslediging, wat incontinentie veroorzaakt). Er kan ook ontlastingsincontinentie ontstaan. Diabetes en/of een beroerte kunnen eveneens incontinentie veroorzaken.

Incontinentie door medicijngebruik

Incontinentie bij mannen kan een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen. Als uw dierbare onlangs met nieuwe medicijnen is begonnen of andere medicijnen heeft gekregen en er gelijktijdig incontinentie optreedt, dan kunt u het beste een afspraak maken met de huisarts. 

Incontinentie door urineweginfecties?

Urineweginfecties kunnen incontinentie veroorzaken. De symptomen zijn o.a.: aandrang om te plassen, vaak plassen overdag en 's nachts (of in kleine hoeveelheden) en het toilet niet op tijd kunnen bereiken.

Incontinentie door constipatie (verstopping)?

Constipatie is een van de meest voorkomende oorzaken van ontlastingsincontinentie. Chronische constipatie kan leiden tot harde ontlasting die in de anus vast blijft zitten. Daardoor worden de spieren van de anus uitgerekt en kunnen ze uiteindelijk verzwakt raken. Waterige ontlasting kan daardoor de harde ontlasting passeren en naar buiten komen: dit is ontlastingsincontinentie.

Incontinentie door verzwakte bekkenbodemspieren

De blaas en de afvoerbuis worden ondersteund en op hun plaats gehouden door de bekkenbodemspieren die ervoor zorgen dat de blaas gesloten blijft. Spieren verzwakken naarmate men ouder wordt. Wanneer deze spieren hun kracht en flexibiliteit verliezen, kunnen alledaagse handelingen als hoesten en niezen incontinentie veroorzaken.

Incontinentie door overgewicht

Als de persoon die u verzorgt overgewicht heeft, dan is het mogelijk dat er extra druk uitgeoefend wordt op de buik- en bekkenspieren, waardoor incontinentie optreedt.

Incontinentie door roken

Rokershoest kan een indirecte oorzaak zijn van incontinentie, vooral als men vaak en hevig moet hoesten. Een andere factor bij rokers is het hogere risico op hart- en vaatziekten en het daarop volgende gebruik van urineafdrijvende geneesmiddelen, die eveneens de kans op incontinentie doen toenemen.

Incontinentie bij kinderen

Bovenstaande oorzaken van incontinentie zijn mogelijk niet van toepassing als u een kind verzorgt. U kunt dan naar de rubriek kinderen gaan in het menu, voor specifieke oorzaken van incontinentie bij kinderen.

Als u niet zeker weet wat de oorzaak is van de incontinentie bij uw dierbare, ga dan naar Oorzaken of naar Vormen van incontinentie voor meer informatie.