Juridische informatie

Privacy - een Cookiebeleid

Beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens

SCA Hygiene Products Zeist B.V. (“SCA”) beoogt dat alle personen van wie door SCA persoonsgegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de SCA Group.

SCA zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgegevens”) houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede dit Privacy- en Cookiebeleid.  Het doel van dit Privacy- en Cookiebeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot de verwerking van door u aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgegevens.

SCA geldt als verantwoordelijke voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgegevens.

Door het gebruik van deze website wordt u  geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden. Onder het kopje "Cookies" vindt u meer informatie over het gebruik van cookies.

Informatie – Persoonsgegevens

SCA verwerkt via deze Site verzamelde persoonsgegevens, zoals door u aan SCA opgegeven contactgegevens en andere op u betrekking hebbende informatie, zowel handmatig als geautomatiseerd.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt  (i) om aan een verzoek van u te voldoen of een overeenkomst met u uit te voeren, (ii) om u te informeren over SCA en haar producten en diensten, (iii) voor marktonderzoek en productontwikkeling en (iv) om te voldoen aan op SCA rustende wettelijke verplichtingen.

Bij het bezoeken van de Site van SCA kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd.  Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de Sites van SCA te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de Internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de Site door SCA, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie.  Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij SCA hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie die u via deze Sire over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid) verwerkt SCA uitsluitend op uw verzoek of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen derden inschakelen om uw persoonsgegevens ten behoeve van SCA te verwerken. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens op.

Anders dan hiervoor bedoeld, worden uw persoonsgegevens door ons niet aan andere derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger, mochten de activa van SCA  of het relevante deel daarvan  door deze rechtsopvolger worden verkregen.

Bewaartermijn

SCA bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij SCA gebonden is aan een wettelijke bewaarplicht.

Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen u te laten weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en ons vervolgens verzoeken uw gegevens te verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Als u vragen hebt over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan contact op met SCA via Arnhemse Bovenweg  120, 3708AH  Zeist of [info@sca.nl] , of via e-mail op info@sca.nl.

Cookies

Deze Site gebruikt cookies. daarom vindt u in dit gedeelte informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Wat is een cookie?

Stukjes informatie die vanaf een website naar de vaste schijf van uw pc worden overgedragen, worden ”cookies” genoemd.

Dit zijn geen computerprogramma’s, maar kleine informatiebestanden waarmee websites informatie over het browsergedrag van een gebruiker kunnen opslaan en raadplegen.

De meeste websites gebruiken cookies, aangezien ze onderdeel zijn van de toolbox waardoor het Internet voor gebruikers zo fantastisch is.  Via cookies kunnen websites persoonlijker werken (bijvoorbeeld het herinneren van een eerdere aanmelding, het bewaren van producten in een winkelwagen of het tonen van relevante content).

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; persistente cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is).

Indien u ervoor kiest om de cookies op deze website niet te accepteren, kan dit invloed hebben op de prestaties en beschikbaarheid van sommige diensten op deze Site.

Hoe wis ik een cookie?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

U kunt cookies op uw browser deactiveren, maar als u dat doet, kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken.

Ga voor nadere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen.

Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

Cookies op deze Site

Deze Site maakt gebruik van cookies.  Elke keer dat u de Site gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend.

Gebruik van functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en om de diensten die wij hierop aanbieden te kunnen leveren. Wij slaan ook in een cookie op als u toestemming heeft gegeven voor andere cookies. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, slaan wij deze toestemming ook op in een cookie. Indien u via uw webbrowser deze cookies uitschakelt, kunt u de website niet in zijn geheel gebruiken.

Lijst van TENA cookies

Voor een specifiek persoonlijke ervaring maakt deze Site gebruik van cookies.  Elke keer dat u de Site gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend. De cookies zijn hieronder op een rij gezet.

Categorie Doel Levensduur Interne of externe cookie
Strikt noodzakelijke cookies Aanmeldstatus hanteren Sessiecookie Interne cookie
Strikt noodzakelijke cookies Toepassingsverkeer ondersteunen Sessiecookie Interne cookie
Functionaliteitscookies Pop-upvenster hanteren 24 uur Interne cookie
Functionaliteitscookies Gebruikt apparaattype hanteren Sessiecookie Interne cookie
Performancecookies Gebruik van site bewaken Sessiecookies en blijvende cookies Externe cookie

Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website.  Zonder deze cookies kunnen door u gewenste diensten, zoals het doen van een bestelling, niet worden verleend.

Performancecookies – Deze cookies vergaren informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het meest bezoeken, en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen.  Deze cookies vergaren geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd.  Alle door deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem.  Deze wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van een website.

Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en uitgebreide, persoonlijke functionaliteit aanbieden.  De door deze cookies vergaarde informatie kan worden geanonimiseerd en men kan uw browsingactiviteiten op andere websites niet nagaan.

Doelgroep- of reclamecookies – Deze cookies worden gebruikt voor reclame die u en uw interesses meer aanspreekt.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame bekijkt te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne.  Ze worden door onze reclamenetwerken met toestemming van TENA geplaatst.  Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals de adverteerders.  Vaak worden doelgroep- of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie.

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op deze Site. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op deze Site vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.

Datum: 25-02-2013